top of page

Het evenement in perspectief

1. Event in perspectief.jpeg
Anne-Mieke van den Hoeven

College 1 - Het evenement in perspectief

docent: Anne-Mieke van den Hoeven

 

Maatschappelijke en bedrijfskundige ontwikkelingen vragen om een andere aanpak en inzet van het evenement. Denk aan digitalisering van de samenleving, definitieve intrede van online en hybride events of thuiswerken. De behoefte aan persoonlijke contact neemt toe. Het evenement krijgt de belangrijke rol om sociale cohesie te bevorderen, medewerkers te binden en met elkaar te verbinden. Online evenementen vragen om een andere communicatiewijze. Wetenschappelijke ontwikkelingen, zoals nudging en neuromarketing, worden toegepast op evenementen. Dat vraagt om een brede blik van de eventprofessional.


Leerdoelen

  • Je kent de definitie, kracht en toepassingen van het evenement.

  • Je hebt inzicht in de actuele inhoudelijke ontwikkeling van het evenement

  • Je kunt het onderscheid maken en verbanden leggen tussen verschillende typen evenementen.

  • Je weet welk type evenement wanneer ingezet moet worden

  • Je kent de nieuwe rollen van het evenement als content generator of community builder

  • Je overziet de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op evenementen.

  • LinkedIn
bottom of page