top of page

De impact van events op strategie 

2. Strategie.jpeg
210517-PieterBas-1-jpg.jpg

College 3 – De impact van events op strategie 

Docent: Pieter Bas Boertje

Het evenement is een enorm krachtig communicatiemiddel om beleving en emotie aan een boodschap toe te voegen en om die boodschap van het hoofd naar het hart van de ontvanger te brengen. Maar als je ook daadwerkelijk doelen (zoals gedragsverandering) wilt realiseren, dan is een campagnematige aanpak nodig. Alleen dan kan je met je evenement impact creëren en wordt het voor organisaties een aanjager van hun ambities en strategie. Dat vereist een kritische blik op de reden waarom het event georganiseerd wordt. Vandaar dat we inzicht geven in hoe je kunt achterhalen wat de werkelijke reden voor het event is. In dit college gaan we in op evenementen met langdurige impact, als campagnematig onderdeel van de marketingcommunicatie strategie om de organisatiedoelstellingen te realiseren.

 

Onderwerpen

 • Organisatiestrategie als basis voor de eventstrategie 

 • The why, purpose en signatuur 

 • Probleemstelling, doelstelling, vraag achter de vraag

 • Opstellen briefing en debriefing

 • Belang van een campagnematige aanpak 

 • Ontwikkelen lange termijn eventstrategie voor relatiemarketing

 • Het maken van impact met het evenement

 • Het evenement als content generator

 • Vergroten bereik voor, tijdens en na het evenement

 

Leerdoelen

 • Je weet op hoofdlijnen wat begrippen als missie, visie, waarden, BHAG, purpose en signatuur inhouden.

 • Je bent in staat vanuit strategisch perspectief te adviseren over merk in relatie tot evenementen.

 • Je kunt een probleemstelling formuleren en de vraag achter de vraag te achterhalen.

 • Je hebt inzicht in de toepassing van de rol van de drie succesfactoren van een evenement: inhoud, interactie en energie.

 • Je kunt het ‘impactmodel’ op evenementen toepassen

 • Je kent het belang van de campagnematige inzet van evenementen.

 • Je krijgt handvatten om de impact te optimaliseren van de live, online en hybride evenementen

 • LinkedIn
bottom of page