top of page

Column: HvA zet streep door Minor Eventconcepting en Productie én eigen toekomst!

De Hogeschool van Amsterdam heeft besloten per direct met de Minor Eventconcepting en Productie te stoppen. Dit in het kader van een extra bezuinigingsronde die nodig is om de nieuwe strategie van de drie grootste faculteiten te bekostigen.Exemplarisch besluit voor de HvA: geheel onlogisch, zonder visie en met een totaal averechtse uitwerking.

 

Redenen voor de bezuinigingen zijn teruglopende studenten aantallen, hogere facilitaire kosten (energie en huisvesting) en drie grootste faculteiten hebben toekomstplannen ontwikkeld waarvoor extra geld nodig is. Zo stond in Het Parool van 21 december te lezen. Die toekomstplannen zijn gemaakt op basis van de drie speerpunten van de HvA: Digitalisering, Duurzaamheid en Diversiteit.

 

De Minor Eventconcepting en Productie is al jaren een succesvolle opleiding. De enige die binnen de HvA eventonderwijs op strategisch niveau aanbiedt. Het curriculum is in de afgelopen jaren naar een steeds beter en hoger niveau ontwikkeld. De externe vakdocenten, met vooraanstaande posities binnen het werkveld, hebben daaraan actief meegewerkt. Studenten melden zich in ruime en toenemende mate aan voor de opleiding. Ook studenten van buiten de HvA volgen de Minor. Deze laatste groep genereert een aanzienlijke extra omzet die echter nooit bij de Minor terecht is gekomen.

Wel bij de faculteit Commerciele Economie (CE)  waar de Minor officieel onder valt. En die moet nu bezuinigen en stopt met de Minor - niet te rijmen met welk economisch principe dan ook.

 

Live Communicatie vormt een essentieel onderdeel van het marketing-communicatie. Voor 63% van de Chief Marketing Officers (CMO) is het evenement zelfs een cruciaal onderdeel van de marcom-mix, volgens het Adformatie CMO Report 2023. De IDEA Business Monitor 2023 laat aan de hand van vier trends de opmars van het live evenement zien. En 71 % van de CMO’s geeft aan dat fysieke contactmomenten waardevoller zijn dan online- of offline-contacten. Echter de marktwerking voor de HvA is als volgt: focus op schaalvergroting, aanbod gericht, geen oog voor de vraag, rentabiliteit of toekomstbestendigheid komt niet aan de orde, laat staan de ontwikkelingen die op z’n minst relevant zijn voor de curricula van een of meerdere HvA-hoofdfaculteiten. Triest feit: de Hogeschool wordt via de achteruitkijkspiegels bestuurd.

 

Een van de oorzaken van teruglopende studenten aantallen (met name doorstroom) is dat er een te geringe binding is met (vrijwel alle) HBO-opleidingen. Tijdens de COVID pandemie hebben studenten nauwelijks live mede studenten kunnen ontmoeten en aan een netwerk kunnen bouwen. Het aanwijsbare gevolg daarvan is het (nog steeds voortdurende) ontbreken van binding met de opleiding, de docenten, studie- en jaargenoten. Alleen Live Communicatie in welke vorm dan ook, kan voor echte binding zorgen. Juist nu de uitstroom groot is zou de binding met alle studenten actief georganiseerd moeten worden. En de beste kennis daarvoor was tot nu toe binnen de Minor bij HvA in huis. 

 

In de HBO keuzegids bevindt de HvA zich al jaren in de onderste regionen van de Lijst met HBO opleidingen. In 2023 werd de HvA als de op een na slechtste Hogeschool beoordeeld. De HvA laat via een woordvoerder weten dat zij zich niet herkennen in de uitslag en dat die niet strookt met het beeld dat zij van zichzelf hebben. Daarnaast wijst de woordvoerder op andere onderzoeken waarin zij beter scoren. De slechte resultaten in de Keuzegids komen vooral voor bij de grote faculteiten. En het heeft alles te maken met binding en persoonlijk contact. Laten events daar nu weer het meest effectieve middel voor zijn. Open dagen en kennismakingsbijeenkomsten vormen voor oriënterende studenten een belangrijk onderdeel van hun studiekeuze. Live Communicatie is ook daar de sleutel.

 

Tot slot: er zijn weinig vakgebieden die mensen via alle zintuigen kunnen raken, motiveren en in beweging kunnen brengen. Geen bedrijfstak staat in het middelpunt van de belangstelling zoals Live Communicatie. En er is maar een vakgebied dat Digitalisering, Duurzaamheid en Diversiteit als prioriteit heeft én kan vertalen naar succesvolle concepten voor doelgroepen en relaties.  Digitalisering heeft het bereik van live communicatie enorm vergroot. Duurzaamheid is ook investeren in klantrelaties voor de lange termijn. Van wegwerp naar circulariteit. De parallellen zijn duidelijk.

Diversiteit gaat hand in hand met inclusie en toegankelijkheid. De eventafdelingen van de grote Nederlandse Musea hebben hier het voortouw in genomen. 

Hoe gaat de HvA de introverte, prikkel gevoelige, verlegen of de licht aan Asperger lijdende student verantwoord en duurzaam aan zich binden? Laat events dé proeftuinen zijn voor dit soort vraagstukken. De minor kan hier onderzoek naar doen en de HvA helpen bij deze thema’s. Bovendien is inclusie ook onderdeel van de checklists ‘donut economy’ die de minor continu toepast. Het team dat onder de bezielende leiding van Angélica Baltus, samen met Femke Ramaker de opleiding heeft gebouwd, doorontwikkeld en vooraanstaand heeft gemaakt wordt wegbezuinigd. 17.5 jaar investeren in kwaliteit in 1 keer afgeschreven. 

 

Daarmee schrijft de HvA niet alleen de Minor maar ook zichzelf af. 

Een onderwijsinstelling die niet wil leren zal op den duur niets meer presteren.

 

Leon Kruitwagen is mede-eigenaar van opleidingsinstituut Eventacademy-MiEM, oprichter van het Genootschap voor Eventmanagers, IDEA, G14 en Platform Cultuur Locaties, bedenker Student Event Game, INSPIRE, Museum Top en Schrijver van het Handboek Strategische Eventmarketing (Noordhoff, 2022)

290 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Комментарии


  • LinkedIn
bottom of page