top of page

ROI accountability & effectmeting

3. ROI.jpeg
210517-Nico-1-jpg.jpg

College 6 – Het evenement en ROI accountability effectmeting 

Docent: Nico Meijer

Zoals gesteld: een evenement staat nooit op zichzelf, het maakt onderdeel uit van de strategie van de organisatie. Het evenement dient een significante bijdrage te leveren aan de ondernemingsdoelstellingen. Aangezien elk evenement een aanzienlijke investering in tijd, geld en middelen vraagt, is het logisch dat precies moeten weten wat het oplevert. Succes, waarde en ROI aantoonbaar maken is alleen mogelijk als je vooraf heldere doelstellingen hebt geformuleerd. Ze bepalen de vorm, inhoud, boodschap en marketing van je evenement. En doelstellingen moet niet alleen helder zijn maar ook meetbaar. Een absolute voorwaarde om achteraf het succes cijfermatig onderbouwd aantoonbaar te maken. Daarmee krijg je de inzichten van de daadwerkelijk toegevoegde waarde van een evenement en hoe je die in de toekomst kunt verbeteren.

 

Onderwerpen

 • Stakeholders en hun doelstellingen 

 • Doelstellingen formuleren voor elk niveau op basis van ROI Methodologie

 • Doelstellingen vertalen naar meetbare indicatoren

 • Meetbare effecten kaart brengen

 • Waardecreatie en ROI

 • Rapporteren en accountability 

 • Analyse resultaten en terugkoppeling 

 • Rol sparringpartner voor stakeholders

 

Leerdoelen:

 • Je weet stakeholders en hun doelstellingen in kaart te brengen

 • Je hebt inzicht in hoe je doelstellingen moet formuleren voor elk niveau

 • Je kunt de Phillips ROI Methodologie toepassen

 • Je kunt doelstellingen vertalen naar meetbare indicatoren.

 • Je weet de belangen voor elke stakeholder te onderkennen en te benoemen.

 • Je bent in staat om de meetbare effecten in kaart te brengen en op de juiste wijze terug te koppelen.

 • Je beseft dat je door het analyseren van resultaten sparringpartner bent voor stakeholders.
   

 • LinkedIn
bottom of page