top of page

Strategisch overtuigen

8. Startegisch overtuigen.jpeg
210517-Roderik-1-jpg.jpg

College 11 -Strategisch overtuigen

Docent: Roderik van Grieken

In deze opleiding word je een overvloed aan relevante vakinhoudelijke kennis aangereikt die essentieel is voor de strategische inzet van evenementen. Helaas ga je het met deze vakinhoudelijke kennis alleen niet redden. Je zal deze kennis iedere dag opnieuw moeten vertalen naar de praktijk. En hierin opereer je niet alleen. Continu ben je afhankelijk van anderen die er samen met jou voor moeten zorgen dat de evenementen waar jij bij betrokken bent een succes worden. En wat is de belangrijkste tool die je daarbij in alle gevallen zal gaan gebruiken? Communicatie! Het is de optelsom van alle brainstorms, vergaderingen, mails, één-op-één gesprekken, briefings en telefoontjes met de mensen waarmee en waarvoor je werkt: allen op én achter het podium die uiteindelijk het succes van jouw strategische evenement bepalen. 

 

Onderwerpen

 • Strategische overtuigingskracht

 • Klassieke retorica als vertrekpunt 

 • Overtuigingsstrategieën van Robert Cialdini 

 • Drie bouwstenen voor een overtuigend programma

 • Goed luisteren is de sleutel

Leerdoelen

 • Je bent bekend met de basisprincipes van de klassieke retorica.

 • Je kent de zes overtuigingsstrategieën van Cialdini.

 • Je weet hoe je je persoonlijke overtuigingskracht moet gebruiken.

 • Je kunt vertaalslag maken van de retorica naar het concrete programma van events.
   

 • LinkedIn
bottom of page