top of page

Werkcollege Strategie

1. Event in perspectief.jpeg
210517-Ment-1-jpg.jpg

College 2: Werkcollege Strategie  

Docent: Ment kuiper

 

Aan hand van het Strategisch Eventplan in 10 stappen ga je invulling geven aan jouw Strategisch Eventplan. Elke stap van het plan wordt toegelicht en je krijgt een toelichting hoe daaraan invulling. In dit Werkcollege Strategie wordt dieper ingegaan op probleemstelling, vraagstelling en doelstelling. Het is van groot belang aan het begin van de opleiding deze drie fundamentele zaken helder en duidelijk neer te zetten. Samen met omgevingsfactoren, organisatiestrategie en doelgroep vormen zij de basis voor de door jou te ontwikkelen eventstrategie. (Hoofdstuk 5 van het boek en college 9 Conceptontwikkeling)

  • LinkedIn
bottom of page