top of page

Strategisch Event Management

doel van de leergang

Deze opleiding leidt op tot Strategisch Eventmanager. Je leert invulling te geven aan het eventbeleid en levert daarmee een essentiële bijdrage aan het behalen van de strategische doelstellingen van jouw organisatie. Je bepaalt de juiste keuze voor (live, hybride of online) eventconcepten die structureel en campagnematig worden ingezet. Als rechterhand van de Strategische Eventmarketeer stel je SMART doelstellingen vast, benoemt datapunten en past data driven eventmarketing toe. Je analyseert doelgroepen, ontwikkelt persona’s, bepaalt de customer journey en relevante touch points. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de nieuwe vaardigheden van de eventprofessional van de 21e eeuw. Zo zijn duurzaamheid, conceptontwikkeling en crossmediastrategie aan deze opleiding toegevoegd. Je rondt de opleiding af met een schriftelijke opdracht waarin je de opgedane theorie meteen toepast op jouw dagelijkse praktijk.

de leergang behandeld de volgende modules:

6 thema's:

6 colleges

€ 2.450,- all in

  • LinkedIn
bottom of page